ATEX VibratorCVP kan også tilbyde vibrationsløsninger til brug i eksplosionfarlige produktionsområder i henhold til ATEX 94/9/EC regulativerne.

Antændingspotentialet for hver vibratortype, er blevet evalueret ifølge procedure for EN 13463-1. Og det har resulteret i en bred serie af produkter, som er helt i overensstemmelse med ATEX direktivet. Flere detaljer kan findes i betjeningsmanualen og ATEX overensstemmelseserklæringen, som følger med hvert produkt.

Du skal være opmærksom på at hvert af vores ATEX produkter, er forsynet med et produktskilt, der indeholder alle relevante oplysninger, som sikre dig som kunde at produktet er designet og testet til opgaven.

Alle vores ATEX Vibratorer leveres naturligvis med et certifikat og montagevejledning.

 

Zone NEG NCT PKL NTK NTS NTP
1
2
21
22

Temperaturklasser:
Pneumatiske Vibratorer: T6 (undtaget NTP T4)
Elektriske Vibratorer: T3 eller T4

Definition af zoner for støv, gasser og dampe

Gasser & Dampe Støv
Beskrivelse
Zone 0  1G Zone 20  1D Områder, hvor der uafbrudt eller i lange perioder eller ofte forekommer eksplosiv atmosfære
Zone 1  2G Zone 21  2D Områder, hvor det kan forventes, at der ved normal drift lejlighedsvis forekommer eksplosiv atmosfære
Zone 2  3G Zone 22  3D Områder, hvor det ikke forventes, at der ved normal drift forekommer eksplosiv atmosfære