Luftkanon Blaster

Er meget effektiv til opbrydning af materialer ved brodannelse i alle typer siloanlæg. VSR BLASTER® Luftkanon yder betragtelige besparelser ved at sikre et stabilt materialeflow på mange typer silo-opbevaret materialer f.eks. Korn - kul - kalk - foder - cement - pulver - sand & sten. Luftkanonen monteres udvendigt på siloen, og udblæsningsrøret føres ind ved det kritiske område i siloen.

Pneumatisk SilotømningLuftkanon Blaster med 2 udblæsninger

 • Lavt energiforbrug
 • Nem installation
 • Lavt støjniveau
 • Høj Sikkerhed
 • Kan leveres i 12 størrelser fra 2 op til 500 liter

Vi har gode erfaringer med

 • Kraftvarmeværker
 • Varmecentraler
 • Støberier
 • Gipsfabrikker
 • Kalksiloer
 • Kemiske Industri
 • Træindustrien

Funktionsbeskrivelse

VSR BLASTER® Luftkanonen virker ved at den trykafprøvet beholder fyldes med luft op til 10 bar, og med hjælp af en elektrisk- eller manuel magnetventil (24V. eller 230V.) og hurtigventil udløses det akkumuleret tryk, og skydes igennem udblæsningsrøret med et eksplosionsagtigt tryk.
Udblæsningsrøret kan forsynes med kundetilpasset udblæsningsstudse, som vil kunne leve op til alle fysiske krav

 

Luftkanon Blaster

Luftkanon Blaster
 • Lavt energiforbrug
 • Lavt støjniveau
 • Høj Sikkerhed
 • Kan leveres med 2 udblæsninger
 • Kan leveres i 9 størrelser fra 12 til 500 liter

Anvendes for tømning og opretholdelse af produktflow i medium og store siloer og beholdere. Er fantastisk effektiv til nedbryde ophopning af produkter, og rottehuller i udløb af beholdere og siloer, samt tømning af rør.

Luftkanon Lille Blaster

Luftkanon Lille Blaster
 • Nem installation
 • Lavt støjniveau
 • Havt energiforbrug
 • Kan leveres med 2 udblæsninger
 • Kan leveres i 3 størrelser: 2 - 5 - 8 liter

Anvendes for tømning og opretholdelse af produktflow i medium og store siloer og beholdere. Er fantastisk effektiv til nedbryde ophopning af produkter, og rottehuller i udløb af beholdere og siloer, samt tømning af rør.